Kunderådgiver Fosen Renovasjon Næring

Nicklas Berge Gladsø er ansatt som kunderådgiver/selger hos oss, og vil bidra med å tilby gode avfallsløsninger til næringslivet på Fosen. Vi setter pris på om vi blir kontaktet av både eksisterende og nye kunder slik at vi får bistå som best vi kan. Vi avlegger gjerne et besøk hvis dette skulle være ønskelig. Nicklas […]


PRISENDRING 2018 – 2019

Vi har i det store og hele klart å fastholde våre priser i de siste årene, men fra og med 01.01.2019 må vi dessverre gjøre noen justeringer. Ber om forståelse for at vi med bakgrunn i økte i behandlingsavgifter, samt endringer i totalindeks for transport og konsumprisindeks, justerer prisene for leie og behandling med inntil […]


Unngå branntilløp i avfall

Som følge av flere branner og branntilløp i en del avfallsmottak rundt om i landet i det siste, minner vi om at det er svært viktig at farlig avfall ikke må kastes i restavfall til forbrenning eller grovavfall/restavfall til sortering. Dette er branner og branntilløp som like gjerne kan skje hos dere, som hos de […]


Unngå sensitive opplysninger på avveie

Ny personvernlov (GDPR) er i ferd med å tre i kraft, og det blir viktigere å være bevisst på hvilke data som lagres og hvilke som skal slettes. Beholdere for sikker makulering gjør slettejobben effektiv og grei da en kun behøver å kaste dokumentene i en av våre låste makuleringsbeholdere. Disse beholderne blir hentet og […]


EHF Faktura

Fosen Renovasjon Næring AS ønsker at så mange som mulig registrerer seg for å kunne håndtere EHF-faktura. For våre leverandører: Vi har et klart mål om at faktura skal leveres som EHF, og [email protected] vil derfor bli stengt fra 31.03.2018. Fosen Renovasjon Næring AS med organisasjonsnummer 913 330 978 er registrert i ELMA og bruker EVRY […]


Info vedrørende overfylte containere

Noter at vi er pålagt å sikre last ved transport, og har derfor behov for å informere om at avfallscontainere ikke bør overfylles. Overfylte containere kan skape problemer med å få lagt på nødvendig nett, stroppebånd, e.l., og kan føre til at sjåføren ikke ønsker å ta risikoen med å transportere containerne. Fyll derfor bare […]


Fosen Renovasjon IKS ansetter egne renovatører

19. september ble det kjent at renovatøren som har hentet avfallet i vår region, RenoNorden, er konkurs. Fosen Renovasjon IKS sin viktigste oppgave er å sørge for at avfallsinnsamlingen fortsetter som normalt, slik at avfallet blir hentet uten opphold. Fosen Renovasjon IKS har derfor overtatt avfallsinnsamlingen i egen regi. Avfallet vil hentes av de samme renovatørene som […]


RenoNorden er konkurs

Selskapet som har utført innsamlingstjenesten for Fosen Renovasjon Næring AS er konkurs. Vi jobber for å unngå innsamlingsstopp og inntil videre kjører renovasjonsbilene som normalt. Fosen Renovasjon  jobber nå med å få satt inn biler og sjåfører så raskt som mulig for å sikre fortsatt og stabil drift. Vi beklager at dette har oppstått og håper på […]


ISO sertifisering

For å leve opp til våre samarbeidspartneres forventninger jobber vi systematisk med kvalitet og stadige forbedringer. Fosen Renovasjon Næring AS er derfor ISO sertifisert etter de internasjonale standarden for kvalitet, ISO 9001:2015. Vi arbeider fortløpende med å se over og forbedre våre arbeidsmetoder og prosesser for å minske vår negative innvirkning på miljøet. Av den […]


Elektronisk deklarering av farlig avfall fra næringslivet

Farlig avfall skal kildesorteres, og det skal alltid fylles ut deklarasjonsskjema. Fra 1. mai 2016 skal alle våre næringslivskunder deklarere farlig avfall digitalt. Det betyr at man ikke lenger kan bruke papirskjemaer for deklarering av farlig avfall. Det er opprettet en løsning for deklarering av farlig avfall, og den er å finne på avfallsdeklarering.no   […]


Håndtering av næringsavfall

Da det av og til registreres at avfall fra næringsvirksomhet brennes, vil en minne om bestemmelsene i Forurensningsloven § 32 som lyder: Næringsavfall skal bringes til lovlig avfallsanlegg med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Forurensningsmyndigheten kan samtykkes i annen disponering av avfallet på nærmere fastsatte vilkår. Overtredelse av denne bestemmelsen kan straffes med bøter eller fengselsstraff, jfr. § 78.


RenoNorden

Fra 1.april 2015 vil innhenting av avfall med renovasjonsbil bli utført av RenoNorden i stedet for Retura. RenoNorden sysselsetter i dag over 1200 mennesker på over 40 anlegg i 3 forskjellige land, og er Skandinavias største aktør innenfor sitt fagfelt. De stiller med ny bilpark fra første dag, og vi håper og tror på et godt […]


Ny servicebil

Fra 1. april kan våre næringskunder på Fosen å benytte seg av ny og større servicebil som settes i tjeneste. Bilen benyttes gjerne ved: Henting hos våre kunder og inn til nærmeste gjenbrukstorg av eksempelvis; EE-avfall, lysstoffrør, småelektrisk, mykplast, isopor, hardplast, små mengder farlig avfall (maling, spraybokser), osv. Bytte av dunker for sikkerhetsmakulering. Utlevering av […]


Fosen Renovasjon Næring AS

Tlf: 73 85 85 94 E-post: [email protected] Org.nr: 913 330 978

Åpningstider Gjenbruksstasjonene

Åfjord, Rissa og Ørland:

Tirsdag og Torsdag kl. 14-19.
Første lørdag i måneden kl. 10-14.

Bjugn:

Mandag og Onsdag kl. 14-19.
Siste lørdag i måneden kl. 10-14.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.