OVERDRAGELSE AV NÆRINGSKUNDER FRA RETURA SØR-TRØNDELAG TIL FOSEN RENOVASJON NÆRING AS

Vi ønsker med dette å informere om at Fosen Renovasjon Næring AS fra nå av overtar Retura Sør- Trøndelag sine næringskunder på Fosen. Som kunde skal dere ikke merke noe til denne overgangen annet enn at fakturautsteder endres.

Kontaktpersoner på Fosen vil fortsatt være:
Marit Rennan (tlf. 73 85 85 94, e-post: [email protected])
Roger Trøen (tlf. 73 85 85 95, e-post: [email protected])

Fosen Renovasjon Næring AS vil kjøpe innsamlingstjenester i samarbeid med Fosen Renovasjon IKS som håndterer om lag 20 000 innbyggere på Fosen i dag, har 23 tømmeruter i Ørland, Åfjord, Bjugn og Rissa, dekker 7 200 husholdningsabonnement, og ca. 4 000 hytteabonnement. I tillegg er det etablert separate ruter for tømming av papp og plast hver 14. dag for næringslivet, samt at 1 servicebil, 2 slambiler, og 3 krok-/liftbiler dekker de nevnte kommunene. Pr. i dag disponeres ca. 90 containere i størrelse 22-41m3, og 65 containere fra 1,5 – 10 m3 i området.

Fosen Renovasjon IKS drifter 4 gjenbruksstasjoner, 20 returpunkter for glass, metall og tekstiler, og har avtaler med mottakssteder som skal sikre gode vilkår og forutsigbarhet i avfallslogistikken for alle samarbeidspartnere også i det videre.

Retura Sør-Trøndelag takker for samarbeidet og ønsker dere lykke til med et videre godt samarbeid med Fosen Renovasjon Næring AS. Dere må gjerne ta kontakt hvis det skulle være noen spørsmål.

 

Med vennlig hilsen

Ola Sørås
Daglig Leder
Fosen Renovasjon Næring AS

Trygve Berdal
Daglig Leder
Retura Sør-Trøndelag