RenoNorden

Fra 1.april 2015 vil innhenting av avfall med renovasjonsbil bli utført av RenoNorden i stedet for Retura. RenoNorden sysselsetter i dag over 1200 mennesker på over 40 anlegg i 3 forskjellige land, og er Skandinavias største aktør innenfor sitt fagfelt. De stiller med ny bilpark fra første dag, og vi håper og tror på et godt samarbeid. Vi benytter anledningen til å takke Retura for et godt samarbeide, og ønsker lykke til videre.