Elektronisk deklarering av farlig avfall fra næringslivet

Farlig avfall skal kildesorteres, og det skal alltid fylles ut deklarasjonsskjema.

Fra 1. mai 2016 skal alle våre næringslivskunder deklarere farlig avfall digitalt. Det betyr at man ikke lenger kan bruke papirskjemaer for deklarering av farlig avfall.

Det er opprettet en løsning for deklarering av farlig avfall, og den er å finne på avfallsdeklarering.no

 

Bedrifter som leverer farlig avfall (avfallsprodusent) skal registrere seg i Altinn, hvorpå det under arkfanen FULLMAKTER kan gis fullmakt til avfallsmottak og -konsulenter å deklarere på vegne av avfallsprodusent.

 

Ved å gi fullmakt til vår samarbeidspartner på farlig avfall, Børstad Transport AS, kan Fosen Renovasjon Næring AS deklarere for din bedrift. Da er du sikker på at gjeldende regler og forskrifter blir fulgt. Du kan selvsagt også foreta e-deklareringen selv. NB!

 

Vær oppmerksom på at om du som næringskunde skal levere farlig avfall direkte på Fosen Renovasjon IKS sine gjenvinningsstasjoner skal de gis fullmakt og ikke Børstad)!

Brukerveiledning for elektronisk deklarering finner dere her.

 

Ta gjerne kontakt ved eventuelle spørsmål.