ISO sertifisering

For å leve opp til våre samarbeidspartneres forventninger jobber vi systematisk med kvalitet og stadige forbedringer. Fosen Renovasjon Næring AS er derfor ISO sertifisert etter de internasjonale standarden for kvalitet, ISO 9001:2015. Vi arbeider fortløpende med å se over og forbedre våre arbeidsmetoder og prosesser for å minske vår negative innvirkning på miljøet. Av den grunn er vi også sertifisert etter den internasjonale miljøstyringsstandarden ISO 14001:2015.

Fosen Renovasjon Næring 9001 2015

Fosen Renovasjon Næring 14001 2015