RenoNorden er konkurs

Selskapet som har utført innsamlingstjenesten for Fosen Renovasjon Næring AS er konkurs. Vi jobber for å unngå innsamlingsstopp og inntil videre kjører renovasjonsbilene som normalt.

Fosen Renovasjon  jobber nå med å få satt inn biler og sjåfører så raskt som mulig for å sikre fortsatt og stabil drift.

Vi beklager at dette har oppstått og håper på forståelse for at det kan bli forsinkelser i innhenting av brennbart restavfall, papir, papp og mykplastemballasje.