Fosen Renovasjon IKS ansetter egne renovatører

19. september ble det kjent at renovatøren som har hentet avfallet i vår region, RenoNorden, er konkurs. Fosen Renovasjon IKS sin viktigste oppgave er å sørge for at avfallsinnsamlingen fortsetter som normalt, slik at avfallet blir hentet uten opphold. Fosen Renovasjon IKS har derfor overtatt avfallsinnsamlingen i egen regi. Avfallet vil hentes av de samme renovatørene som tidligere, og på samme hentedager som tidligere.

Fosen Renovasjon IKS er glade for å ha fått med mange nye dyktige renovatører på laget.