EHF Faktura

Fosen Renovasjon Næring AS ønsker at så mange som mulig registrerer seg for å kunne håndtere EHF-faktura.

For våre leverandører: Vi har et klart mål om at faktura skal leveres som EHF, og [email protected] vil derfor bli stengt fra 31.03.2018.

Fosen Renovasjon Næring AS med organisasjonsnummer 913 330 978 er registrert i ELMA og bruker EVRY som aksesspunkt. EHF-fakturaene skal inneholde en bestiller-kode i feltet Ekstern ref. Hos oss skal denne koden alltid bestå av et siffer og tre bokstaver: 5mre 

For våre kunder: Gi beskjed til oss når dere er klar for å ta imot faktura som EHF.

Hva er Elektronisk Handelsformat (EHF)?

EHF-fakturaer er en datafil som ikke sendes til nettbanken, men rett inn i mottakerens regnskapssystem.

For å kunne motta EHF må dere ha et regnskapssystem som er koblet til EHF-nettverket. Med fakturaer i EHF-format vil dere kunne spare mye tid på å slippe å taste KID, fakturanummer og leverandøropplysninger manuelt.

EHF-fakturaer er digitale fakturaer som sendes fra et fakturaprogram til en mottaker, via et knutepunkt som er verifisert fra sentralt hold i EU. Målet er å spare tid, penger og miljøet.

ELMA – Elektronisk mottakeradresseregister er et norsk register hvor mottakere av de forskjellige EHF formater er registrert. Har du som fakturamottaker spørsmål, send gjerne en e-post på [email protected]