Unngå sensitive opplysninger på avveie

Ny personvernlov (GDPR) er i ferd med å tre i kraft, og det blir viktigere å være bevisst på hvilke data som lagres og hvilke som skal slettes. Beholdere for sikker makulering gjør slettejobben effektiv og grei da en kun behøver å kaste dokumentene i en av våre låste makuleringsbeholdere. Disse beholderne blir hentet og tømt av oss etter avtale, og dokumentene destrueres i henhold til lovverket.

 

Eksempler på dokumenter for sikkerhetsmakulering:

  • Alle typer sensitive og fortrolige dokumenter fra din virksomhet
  • Eksempelvis papirer med sensitive personalopplysninger, produktbeskrivelser, regnskapsbilag, strategidokumenter osv.

Eksempler på hva som ikke skal i dunk for sikkerhetsmakulering:

  • Ringpermer og hengemapper
  • Annet avfall