Faste ruter » Tømmekalender Indre Fosen

Papp Rissa

Rute 14 – 2019 Restavfall og blandet papir
Skauga bru, Dyrendal, Fossbrua, Føldalen, Leira, Rissa sentrum

Rute 14,2 – 2019 Restavfall og blandet papir
Årnset til Sundkrysset. Fra og med Reinsklosteret, Reinsgrenda, Torget, Kvithyll, Djupdalen

Rute 15 – 2019 Restavfall og blandet papir
Sørbotn. Fra krysset på Bradden – over Sørmyr/Lillehagen, Bliksås, Ersland,
Kårli, Belling, Aunet mot krysset til Rørvika og videre langs Rv 715 til Ålmo

Rute 16 – 2019 Restavfall og blandet papir
Råkvåg, Sørfjorden til Tånnårvika. Rødsjø, Øyan til Olsøkrysset

Rute 16,2 – 2019 Restavfall og blandet papir
Bergmyran, Skaugdalen til Fossbrua. Fra Leirakrysset, Overland, Modalen til Ålmosetra

Rute 17 – 2019 Restavfall og blandet papir
Fra Sundkrysset, Nøst, Skogly, langs riksveien mot Skaret til Stadsbygd sentrum. Kilen,
Grønningsmarka, Haltvegen, Røberg, Rein, Stadsbygd sentrum, Hermstad, Sør-Modalen til Mokrysset

Rute 18 – 2019 Restavfall og blandet papir
Selnes, Fevåg, Hasselvika, Langsæter