Kranbil

Fosen Renovasjon Næring AS har tilgjengelig for våre kunder 1 stk. lift-bil og 3 stk. krokløft biler som opererer i kommunene Åfjord, Ørland, Rissa og Bjugn.

Bilene benyttes for å sette ut, tømme, bytte, og hente inn ulike typer og størrelser av containere som våre kunder leier av oss.

Fosen Renovasjon Næring AS kjøper innsamlingstjenester i samarbeid med Fosen Renovasjon IKS, herunder også krok/lift bil tjenester. Dette håper vi bidrar til å sikre godt kvalifiserte tjenester som er både rasjonelt og en miljømessig fordel å benytte seg av. Vi har i dag derfor gleden av et godt etablert samarbeid med Isak D. Westgaard AS som er en stor, seriøs og kompetent aktør i markedet. Se gjerne for mer info: www.westgaard.no

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon.