Fosen Renovasjon Næring AS

Om oss:

 • Eies av Fosen Renovasjon IKS med eierkommunene Åfjord, Rissa, Ørland og Bjugn
 • Underlagt offentlig regelverk
 • 2 årsverk i administrasjon
 • Alle andre tjenester kjøpes
 • Har overtatt Retura sine kunder på Fosen

 

Fosen Renovasjon IKS betjener i dag:

 • 20 000 innbyggere på Fosen
 • 7 200 husholdningsabonnement
 • 4 000 hytteabonnement
 • 23 tømmeruter over hele Fosen
 • Separate ruter for papp og plast hver 14. dag
 • 1 Servicebil som dekker hele Fosen
 • 2 Slambiler som dekker hele Fosen
 • 4 gjenbruksstasjoner
 • 3 Krok-/liftbiler på, og til/fra torg
 • 20 returpunkter for glass, metall og tekstiler
 • 90 Containere 22-41 m3
 • 65 Containere 1,5-10 m3
 • 266 000 husholdnings tømminger pr år
 • 5 000 slamtanker tømmes hvert år
 • Anbud på både innhenting, driftstjenester og levering av avfall bidrar til å sikre abonnentene best mulig vilkår

Dette tilgjengelige nettverket av goder ønsker vi at også næringslivet skal få ta del i for å få en forutsigbar og god avfallshåndtering J

 

Fosen Renovasjon Næring AS:

 • Avfallsinnsamling, -transport og -omlasting fra selskapets næringskunder i Ørland, Bjugn, Åfjord og Rissa.
 • Næringskunder skal i størst mulig grad kunne benytte samme ruter som husholdningene.
 • Våre samarbeidspartnere er fortrinnsvis sertifisert etter ISO 9001, og har miljøstyring etter ISO 14001, EMAS, Miljøfyrtårn eller tilsvarende.
 • Vårt fortrinn skal være kvalitet, kompetanse, dokumentasjon og miljø.

 

Vi leverer helhetlige avfallsløsninger
til bedrifter på Fosen.