Om oss

Fosen Renovasjon Næring AS eies av Fosen Renovasjon IKS med eierkommunene Åfjord, Rissa, Ørland og Bjugn. Vi leverer helhetlige avfallsløsninger til bedrifter på Fosen. 

Fosen Renovasjon Næring AS

Fosen Renovasjon Næring AS eies av Fosen Renovasjon IKS med eierkommunene Åfjord, Rissa, Ørland og Bjugn. Vi er underlagt offentlig regelverk og har 2 årsverk i administrasjon. Fosen Renovasjon Næring har overtatt Retura sine kunder på Fosen.

  • Avfallsinnsamling, -transport og -omlasting fra selskapets næringskunder i Ørland, Bjugn, Åfjord og Rissa.
  • Næringskunder skal i størst mulig grad kunne benytte samme ruter som husholdningene.
  • Våre samarbeidspartnere er fortrinnsvis sertifisert etter ISO 9001, og har miljøstyring etter ISO 14001, EMAS, Miljøfyrtårn eller tilsvarende.
  • Vårt fortrinn skal være kvalitet, kompetanse, dokumentasjon og miljø.

ISO Sertifisering

For å leve opp til våre samarbeidspartneres forventninger jobber vi systematisk med kvalitet og stadige forbedringer. Fosen Renovasjon Næring AS er derfor ISO sertifisert etter de internasjonale standarden for kvalitet, ISO 9001:2015. Vi arbeider fortløpende med å se over og forbedre våre arbeidsmetoder og prosesser for å minske vår negative innvirkning på miljøet. Av den grunn er vi også sertifisert etter den internasjonale miljøstyringsstandarden ISO 14001:2015.

Fosen Renovasjon Næring 9001:2015 og 14001:2015

Betingelser

Visste du at...

Våre samarbeidspartnere er fortrinnsvis sertifisert etter ISO 9001, og har miljøstyring etter ISO 14001, EMAS, Miljøfyrtårn eller tilsvarende.