Overfylte containere og innhold i restavfallscontainere

 

Noter at vi er pålagt å sikre last ved transport, og har derfor behov for å informere om at avfallscontainere ikke bør overfylles. Overfylte containere kan skape problemer med å få lagt på nødvendig nett, stroppebånd, e.l., og kan føre til at sjåføren ikke ønsker å ta risikoen med å transportere containerne. Fyll derfor bare opp til kanten av containeren.

Ingen av oss er tjent med bomturer og ekstra kostnader, og når dere i tillegg kan hjelpe oss med å bidra til sikker transport etter veiene, ber vi om forståelse for at vi ønsker å informere om dette .

Ikke overfyll containeren på denne måten.

Samtidig ønsker vi å minne om at beholdere som benyttes for avfallsfraksjonen restavfall til forbrenning, kun kan inneholde brennbart avfall, og da med maksimal størrelse 0,5 x 0,5 x 1 meter

Avfallet vist på bildet er for stort, og ikke brennbart.

NB! Avvik av typen som er vist på bildet ovenfor kan gi grunnlag for tilleggsgebyr på minimum kr. 20 000,- og dette ønsker selvsagt hverken vi eller dere å utsettes for. For mer info om fraksjonen restavfall til forbrenning se vår hjemmeside: https://renovasjon.no/sorteringsveileder/restavfall/