Makulering

SIKKERHETSMAKULERING AV PAPIR

Papir med fortrolig innhold kan utgjøre stor skade dersom det kommer på avveie. Det kan være papirer med sensitive personalopplysninger, produktbeskrivelser, regnskapsbilag, strategidokumenter osv. Slike papirer finnes i de fleste bedrifter og offentlige virksomheter.

Fosen Renovasjon Næring AS tilbyr innsamlingsordning for denne type papiravfall.

Denne type papirer skal distribueres etter godkjente sikkerhetsrutiner, og går deretter til energi – biobrensel.

Vårt tilbud:

  • Utsett av låsbare røde 240 liters dunker. Papirdokumenter puttes ned i egnet hull/sprekk i lokket.
  • Dunken leveres låst, og hentes låst. Dette for å ivareta sikker makulering samt unngå at metall havner i dunk (ringpermer/hengemapper)
  • Vi henter full beholder og erstatter denne med tom beholder hvis det er behov for det. Beholder hentes av sikkerhetsklarert sjåfør til avtalt tid og sted.
  • Beholder fraktes videre til godkjent makuleringsanlegg hvor forskriftsmessig tømming gjennomføres.
  • Priser i henhold til gjeldene prisliste.

Noen fordeler:

  • Unngå at sensitive og fortrolige papirer fra din virksomhet blir misbrukt av uvedkommende.
  • Sikker makulering i henholdt til EU standard etter spesielle graderinger.
  • Spare penger og til (kjøp, bruk og vedlikehold av eget makuleringsutstyr).
  • Unngå støy og støvproblemer i egne lokaler.
  • Unngår at makulert papir fyller restavfallsdunken.

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon.