Avfallsstatistikker, miljørapportering og rådgivning

Avfallsstatistikker

Vi bistår mange av våre kunder med avfallsplaner og -rapporter som viser innsamlede avfallsfraksjoner og -mengder.

 

Avfallsfraksjoner

Avfallsfraksjoner kakediagram

Miljørapportering

Miljørapportering har flere formål, men det viktigste er at den kan gi informasjon om hvorvidt det jobbes i retning av et sunnere arbeidsmiljø og ytre miljø.

Miljørapportering har stor verdi som informasjon også til myndighetene(eksempelvis gjennom Stiftelsen Miljøfyrtårn) i en tid med enorm etterspørsel etter løsninger som bidrar til å løse miljøutfordringer.

Alle bedrifter er per i dag pliktig til å rapportere om det ytre miljø i henhold til Regnskapsloven. Bedrifter som er sertifisert gjennom EMAS eller Miljøfyrtårnprogrammet plikter også å rapportere om miljø. Frivillig rapportering om miljø og samfunnsansvar kommer også stadig mer i fokus, og er etter hvert noe mange bedrifter prioriterer. Norske myndigheter oppfordrer til rapportering utover lovpålagte krav.

Rådgivning

Håndtering og behandling av avfall er et fagfelt som stadig krever mer spesialkunnskap. Vi kombinerer høy avfallskompetanse med unik lokalkunnskap. Dette sikrer våre kunder de rette avfallsløsningene, som tar hensyn til både miljø og økonomi.

Verdien av smart avfallshåndtering kan være stor, da kan man spare både tid, plass og penger. For de fleste er også vissheten om at virksomhetens avfallsløsning tar hensyn til miljøet og tilfredsstiller myndighetenes krav av stor betydning. Dette vil være i trygge hender med oss som samarbeidspartner.

Vi legger store ressurser i intern kompetanseutvikling og jobber etter kvalitetsstandarsen ISO 9001 og miljøledelsesstandarden ISO 14001.

Vår vei til gode avfallsløsninger:

  • Kartlegging av kundens situasjon og behov
  • Utarbeidelse av avfallsløsning
  • Relevante lover og forskrifter
  • Oversikt over avfallstyper og mengder
  • Sorteringsløsninger/Oppsamlingspunkt
  • Hentefrekvens/transport
  • Utarbeidelse av avfallsplan
  • Opplæring av ansatte i forbindelse med oppstart
  • Merking/HMS-dokumentasjon
  • Målsettinger/oppfølging