Retningslinjer for innhold i grovavfallscontainer

Grovavfall er større gjenstander og løsøre som møbler, sykler, rivningsmaterialer og lignende som ikke egner seg til ombruk. Noter at det IKKE er lov å kaste følgende i en grovavfallscontainer:

Farlig avfall
Maling, løsemidler, spillolje, batterier, spraybokser, lim, rengjøringsmidler

Våtorganisk
Matavfall

Smittefarlig avfall
Sprøytespisser og kanyler, blodposer og laboratorieavfall, brukte bandasjer m.m.

Eksplosiver
Ammunisjon, dynamitt, fenghetter, trykkbeholdere og festfyrverkeri osv.

Radioaktive stoffer
Radioaktive stoffer som er merket med radioaktivt symbol

EE-avfall
Alle typer elektriske og elektronisk utstyr som kan tilkobles strømnettet. Datautstyr, brunevarer, hvitevarer, lyskilder, lamper, elektrisk verktøy, kabler og ledninger, røykvarslere, medisinsk utstyr m.m.

Kuldemøbler
Alle typer kjøleskap og frysere

Dekk med og uten felg
Alle typer dekk

Impregnert trevirke
Sviller, telefonstolper, impregnert materiale eldre enn 2003, impregnerte hagemøbler og lignende

Isolerglassruter
Alle typer isolerglassruter

Ren gips
Går til deponi – leveres som ren fraksjon

De fleste av de ovennevnte fraksjonene kan imidlertid også leveres ved lokale gjenbruksstasjoner både i Bjugn, Rissa, Ørland og Åfjord. Kontakt oss gjerne for nærmere informasjon om avfallshåndtering.

Tauverk
Tauverk kan kastes i grovavfallscontainer, men i og med at mottaksanlegget må sortere ut disse for å unngå driftsproblemer, skal tauverk legges synlig på toppen av container.