Retningslinjer for innhold i restavfallscontainer

Restavfall er blandet avfall som blir igjen etter kildesortering, og som ikke egner seg til gjenbruk. Noter at det IKKE er lov å kaste følgende i en restavfallscontainer: Større gjenstander og løsøre som møbler, sykler, rivningsmaterialer og lignende.

Farlig avfall
Maling, løsemidler, spillolje, batterier, spraybokser, lim, rengjøringsmidler

Smittefarlig avfall
Sprøytespisser og kanyler, blodposer og laboratorieavfall, brukte bandasjer m.m.

Eksplosiver
Ammunisjon, dynamitt, fenghetter, trykkbeholdere og festfyrverkeri osv.

Radioaktive stoffer
Radioaktive stoffer som er merket med radioaktivt symbol

EE-avfall
Alle typer elektriske og elektronisk utstyr som kan tilkobles strømnettet. Datautstyr, brunevarer, hvitevarer, lyskilder, lamper, elektrisk verktøy, kabler og ledninger, røykvarslere, medisinsk utstyr m.m.

Kuldemøbler
Alle typer kjøleskap og frysere

Dekk med og uten felg
Alle typer dekk

Impregnert trevirke
Sviller, telefonstolper, impregnert materiale eldre enn 2003, impregnerte hagemøbler og lignende

Isolerglassruter
Alle typer isolerglassruter

Ren gips
Går til deponi – leveres som ren fraksjon

Tauverk
Tauverk kan ikke kastes i restavfallscontainer for å unngå driftsproblemer ved mottaksanlegg. (Kan leveres på gjenbruksstasjon eller sorteres ut og legges synlig på toppen av en grovavfallscontainer).

De fleste av de ovennevnte fraksjonene kan imidlertid også leveres ved lokale gjenbruksstasjoner både i Bjugn, Rissa, Ørland og Åfjord. Kontakt oss gjerne for nærmere informasjon om avfallshåndtering.