Servicebil

Vi har tilgjengelig for våre kunder en 7,5 tonns servicebil som går i rute i kommunene Åfjord, Ørland, Rissa og Bjugn.

Bilen tar gjerne oppdrag «på sparket», men vil primært være tilgjengelig for våre kunder i Rissa på tirsdager, Ørland og Bjugn på onsdager, og Åfjord på torsdager.

Bilen benyttes gjerne ved:

  • Bytting, utsett og innhenting av avfallsdunker.
  • Bytte av dunker for sikkerhetsmakulering.
  • Innhenting av ulike avfallsfraksjoner fra våre kunder og inn til gjenbrukstorg (for eksempel. EE-avfall, lysstoffrør, småelektrisk, plast, papp, etc.).
  • Utlevering av plastsekker, returpapiresker, beholder for medisinsk avfall, båndrulle for papp-presser, etc.
  • Vedlikehold og små reparasjoner av utstyr og containere.

Noen fordeler:

  • Kundene slipper å bruke tid og ressurser på transport i egen regi.
  • Mange kunder får benyttet seg av servicebilen «på deling», noe som er rasjonelt og miljøeffektivt.
  • Kort responstid.
  • Fleksibel og god service.

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon.