Blandet papir

Gjenvinnes og blir til nytt papir, bølgepapp og aviser
Blandet papir er papir, papp og kartong.

Eksempler på Blandet papir:

  • Bøker (ikke innbundne med hard perm og rygg), magasiner, tidsskrifter og aviser
  • Brosjyrer/reklame uten plast
  • Skrivepapir, kopipapir og konvolutter
  • Brunt papir
  • Datalister og telefonkataloger
  • Egg-, dessert, og drikkekartonger (melk og juice). Skyll, av-renn, brett og lag kubber
  • Emballasjekartong som har inneholdt frokostblandinger, kjeks, frossenpizza, leker og småelektronikk (ikke bølgepapp).

Eksempler på hva som ikke er Blandet papir:

  • Laminater og produkter som inneholder plast
  • Større mengder bølgepapp og pappesker som ikke er avrevet og brettet
  • Sølete/fettete papp og papir som er sammensatt med f.eks. plast eller metall (restavfall).

Det som kastes må være rent og ikke pakket i poser. Drikkekartonger skylles og klemmes flate.

Hentes på komprimatorbil i rute sammen med mykplast emballasje, etter avtale, eller leveres til gjenvinningsstasjon.

Hentes på komprimatorbil i rute sammen med mykplast emballasje, etter avtale, eller leveres til gjenvinningsstasjon.