Blandet trevirke

Til knusing og deretter til energigjenvinning (brennstoff)

Eksempler på Blandet trevirke:

 • Rent trevirke, kapp, og engangspaller eksempelvis fra rivning og renovering av bygg, samt nybygg
 • Fruktkasser
 • Limtre
 • Sponplater
 • Spiker, beslag o.l. kan følge med trevirke
 • Europaller (vurder gjenbruk)
 • Malt og lakkert trevirke

Eksempler på hva som ikke er Blandet trevirke:

 • Trevirke etter branner (dvs. trevirke som er svidd, forbrent, og omdannet til aske)
 • Greiner, kvister og trær (herunder større trerøtter)
 • Gips
 • Kabeltromler (vurder gjenbruk)
 • Siporex (betong med mye luftporer)
 • Asfalterte plater
 • Gjenstander av metall, stein o.l. som kan ødelegge utstyr (eksempelvis større bolter)
 • Impregnert trevirke (farlig avfall)

 

Hentes etter avtale, eller leveres til gjenvinningsstasjon.

Hentes etter avtale, eller leveres til gjenvinningsstasjon.