Farlig avfall

Farlig avfall er avfall som kan føre til forurensning eller skade på mennesker, dyr og miljø, dersom det ikke tas forsvarlig hånd om.
Avhengig av avfallstype så går farlig avfall til godkjent behandlingsanlegg for materialgjenvinning, energigjenvinning, eller destruksjon

Eksempler på Farlig avfall:

Eksempler på farlig avfall: 

 • Spillolje, oljefiltre, bremsevæske, kjølevæske med glykol, KFK NH og frostvæske.
 • Asbest, eternitt og bromerte flammehemmere.
 • Impregnert trevirke med CCA eller kreosot.
 • PCB-vinduer og vinduer med klorparafiner/ftalater.
 • PCB-holdige kondensatorer fra lysarmatur.
 • Lysstoffrør og sparepærer (inneholder kvikksølv).
 • Ftalater i vinylbelegg og vinyltapet.
 • Løsemidler, lakk-rester og kjemikalierester.
 • KFK/HKFK isolasjon i kjølerom og porter med PUR skum og EPS.
 • PAH i tjærebelagt materiale, sotet pipestein og takpapp.
 • Blybatterier og oppladbare batterier.
 • Eksplosiver, radioaktivt avfall og smittefarlig avfall er spesialavfall og omfattes av andre regelverk enn avfallsforskriften (DSB, Statens strålevern og Nasjonalt folkehelseinstitutt).

 

Eksempel på merking:

Eksempel på merkingbilbatterierbatterierFarlig AvfallImpregnert TrevirkeKvikksølv termometreLøsemidlerlysstoffrorMaling, lim og lakkOljefilterPlantevernmidlerSpilloljeVindu med klorparafinerVindu med PCB

 

 

Eksempler på hva som ikke er Farlig avfall:

 •  Vinduer produsert før 1965
 •  Betongavfall som via analyseprøver kan påvises å ikke overskride fastsatte grenseverdier

Farlig avfall hentes etter avtale og skal deklareres elektronisk.

Fosen Renovasjon Næring AS kan bistå med deklarering, ta kontakt ved eventuelle spørsmål.

 

Brukerveiledning for elektronisk deklarering av farlig avfall.