Gips

Gips brukes i byggverk som vegger, tak og som dekor
Gips har ingen brennverdi og er som hovedregel ikke ønsket på forbrenningsanlegg. Høyt svovelinnhold skaper driftsforstyrrelser i renseprosessen, økt forbruk av kjemikalier, økte kostnader og fare for overskridelse av utslippskrav. Sendes derfor til deponi.

Eksempler på Gips:

  • Bygningsplater og andre produkter av gips
  • Gips belagt med strie, tapet, maling og flis
  • Kroker, skruer, spiker o.l. kan sitte på gipsen

Eksempler på hva som ikke er Gips:

  • Brannmur
  • Stein og sement
  • Utvendig belegningsplater på bygg

Gips bør ikke blandes og deponeres med organisk avfall da det vil medføre at svovelet fra gips frigjøres og danner svovelgasser.

Hentes etter avtale, eller leveres til gjenvinningsstasjon.