Grovavfall

TIL SORTERING FOR MATERIAL- OG ENERGIGJENVINNING
Grovavfall er større gjenstander og løsøre som ikke egner seg til ombruk.

Eksempler på Grovavfall:

 • Usortert bygg- og rivningsavfall (eks. trevirke, asfaltplater, papp, trekkrør, plast, metall).
 • Store og lange gjenstander som rør, slanger, o.l. (over 0,5×0,5×1 meter)
 • Stroppebånd, møbler, madrasser, samt klær, innbo og løsøre.

Tauverk kan kastes i grovavfallscontainer, men i og med at mottaksanlegget må sortere ut disse for å unngå driftsproblemer, skal tauverk legges synlig på toppen av container og sjåfør være informert.

Eksempler på hva som ikke er Grovavfall:

 • Mineralull/isolasjon er deponivare (f.eks. Glava, Rockwool, Knauf, Ursa)
 • Gips er deponivare
 • Farlig avfall (f.eks. eternitt, maling, olje, batterier, impregnert trevirke, eksplosiver, radioaktive stoffer) – NB! fare for selvantenning!
 • Små-elektronikk og kabler/ledninger
 • Elektrisk og elektronisk avfall (datautstyr, brunevarer, hvitevarer, røykvarslere og lyskilder)
 • Matavfall / kjøkkenavfall / organisk avfall (f.eks. større mengder treflis)
 • Glass (emballasjeglass, vindusglass, bilruter, lysrør/-pærer)
 • Bil-, lastebildekk, o.l. med og uten felg
 • Isolerglass og vinduer med PCB eller klorparafiner
 • Risikoavfall (smittefarlig avfall)
 • Døde kjæledyr, flytende avfall og slam

Hentes etter avtale eller leveres på gjenvinningsstasjonen.

Last ned PDF med retningslinjer for innhold i grovavfallscontainer her.

Hentes etter avtale, eller leveres til gjenvinningsstasjon.