Impregnert trevirke

Vi skiller mellom to hovedtyper av impregnert trevirke, og begge anses som farlig avfall (trykkimpregnert og kreosot impregnert). Skal deklareres og leveres for energigjenvinning.
Noter at det faktisk er forbudt å gjenbruke impregnert trevirke. Det må heller ikke brennes da både asken og gassen er svært giftig.

Eksempler på Impregnert trevirke:

  • Trykkimpregnert trevirke (det klassiske grønne)
  • Kreosotimpregnert (brunsort)
  • Spiker, mindre beslag o.l. kan følge med trevirke
  • Malt og lakkert impregnert trevirke

Eksempler på hva som ikke er Impregnert trevirke:

  • Blandet trevirke
  • Trevirke etter branner (dvs. trevirke som er svidd, forbrent, og omdannet til aske)
  • Kabeltromler (vurder gjenbruk)
  • Asfalterte plater

Impregnert trevirke hentes etter avtale og skal deklareres elektronisk (farlig avfall). Fosen Renovasjon Næring AS kan bistå med deklarering, ta kontakt ved eventuelle spørsmål.