Metall

Til sortering for material- og energigjenvinning
Skrapjern og andre metaller uten elektronikk.

Eksempler på Metall:

 • Redskap og maskiner, forbrenningsmotorer og drivverk uten bunnplugg (tomme for olje og drivstoff)
 • Tomme og tørre malings- og oljespann uten lokk/spuns
 • MA rør (støpejern)
 • Bilskjermer, blikk og andre tynnplater
 • Sparker, barnevogner og sykler (kan leveres med dekk og sete)
 • Oppdelte eller sertifiserte oljetanker
 • Tomme oljefat
 • Bilfelger (ta av blylodd)

Eksempler på hva som ikke er Metall:

 • Blybatterier er farlig avfall
 • Gjenstander med elektriske eller elektroniske komponenter er EE-avfall
 • Brannslukningsapparater
 • Wire tas bare imot etter avtale
 • GLassflasker (tomme eller fulle)

Hentes etter avtale, eller leveres til gjenvinningsstasjon.