Oljekanner

Avsettes til energi
Oljekanner under 100 liter samles inn som egen fraksjon og skal ikke blandes med annen hard plastemballasje.

Eksempler på Oljekanner:

  • Oljekanner skal være så tomme som mulig, leveres med korken på, og lagres i tette sekker og beholdere.
  • Bruk tette, klare og sterke plastsekker for oppsamling
  • Topper og korker skal være påskrudd slik at håndteringen kan skje lukket med minimal risiko for spill (forurensning / søl).
  • Mulighet for oppsamling av spill
  • Bruk eventuelt sekkestativ uten strupe ring

Oljekanner skal være så tomme som mulig, leveres med korken på, og lagres i tette sekker eller beholdere. Noter at oljekanner med innhold er farlig avfall – se egen veileder for farlig avfall.

Eksempler på hva som ikke er Oljekanner:

Hentes med servicebil etter anrop fra kunde.