PP-sekker (big-bags)

Til materialgjenvinning
PP-sekk er en stor, hvit, vevd sekk. Plastfolie som knitrer og ikke er elastisk, og skal ikke blandes med annen folie. PP-sekk er en sterk og praktisk emballasje. PP (polypropylen) brukes også til å lage folier som er sterke, men ikke elastiske.

Eksempler på PP-sekker (big-bags):

  • Fòr sekker i oppdrettsnæring
  • Gjødsel- og såkorn sekker i landbruket
  • Mørtel- og betong sekker fra bergverk- og anleggsvirksomhet

Eksempler på hva som ikke er PP-sekker (big-bags):

  • Elastiske folier, mykplast (egen ordning)
  • Landbruksplast (rundballplast)
  • Hardplast (egen ordning)
  • Plastemballasje merket: akutt giftig, oksiderende, gass under trykk, eksplosjonsfarlig, kronisk helsefare eller brannfarlig.

PP-sekker skal leveres tomme for jord, sand og annen forurensning (vrenges og ristes). Inner- og yttersekk behøver ikke å skilles. Legg gjerne flere PP-sekker oppi en annen.

Fortrinnsvis i container, mindre mengder med servicebil. Hentes etter anrop fra kunde.