Restavfall

Går til forbrenning og utnyttes til energigjenvinning i form av varme
Restavfall til forbrenning er utsortert avfall som er egnet for energiutnyttelse og som blir igjen etter kildesortering, og som heller ikke egner seg til gjenbruk.

Eksempler på Restavfall:

 • Kjøkkenavfall og matavfall (rent matavfall skal leveres i poser)
 • Bakepapir
 • Melposer
 • Potetposer
 • Skitten plast
 • Kulepenner
 • Cd plater/disketter
 • Skittent papir
 • Tannkremtuber
 • Potteskår
 • Aske (husk dobbel pose og dobbel knute)

Eksempler på hva som ikke er Restavfall:

 • Store gjenstander (0,5×0,5×1 meter)
 • Gips
 • Mineralull
 • Tauverk
 • Stål og metall, samt dekk både med og uten felg
 • Døde kjæledyr / kadaver
 • Elektrisk og elektronisk avfall (leveres til forhandler/avfallsanlegg)
 • Farlig avfall og risikoavfall (leveres til godkjent mottak)

Hentes av renovasjonsbil på definerte faste kjøreruter (fast tømming eller anrop).

Last ned PDF med retningslinjer for innhold i restavfallscontainer her.

Hentes av renovasjonsbil etter fastlagte ruter.