Sikkerhets-makulering

DOKUMENTER FOR SIKKERHETSMAKULERING
Sikker makulering i henhold til EU standard etter spesielle graderinger. Til godkjent makuleringsanlegg for energi- eller materialgjenvinning.

Eksempler på Sikkerhets-makulering:

Eksempler på dokumenter for sikkerhetsmakulering:

  • Alle typer sensitive og fortrolige dokumenter fra din virksomhet
  • Eksempelvis papirer med sensitive personalopplysninger, produktbeskrivelser, regnskapsbilag, strategidokumenter osv.

Eksempler på hva som ikke er Sikkerhets-makulering:

  • Ringpermer og hengemapper
  • Store binders
  • Annet avfallNB! Papir som er kjørt i makuleringsmaskin tar mer plass i avfallsbeholdere enn de som ikke er det. Dette fører gjerne til hyppigere tømming av restavfall til forbrenning enn hva som er nødvendig.

Beholder hentes av sikkerhetsklarert sjåfør på servicebil (etter avtale). Beholder fraktes videre til godkjent makuleringsanlegg hvor forskriftsmessig tømming gjennomføres.