Vinduer

Vinduer er svært ofte multiforurenset med PCB, klorparafiner, ftalater, asbest, eller isocyanater.
Etter innsamling går vinduene til destruksjon, i form av forbrenning i godkjente forbrenningsanlegg med høy forbrenningstemperatur og renseanlegg.

Eksempler på Vinduer:

Hva kan sorteres som vinduer:

  • Hele vinduer uten sprekker, leveres fortrinnsvis med spacer og karm.
  • PCB-vinduer (produsert i Norge mellom 1965-1975, importerte t.o.m. 1979) er farlig avfall og leveres separat.
  • Klorparafin-vinduer (produsert i Norge mellom 1976-1990, importerte mellom 1980-1989) er farlig avfall og leveres separat (eventuelt sammen med vinduer med ftalater).
  • Vinduer med ftalater (produsert mellom 1990 – 2005) er farlig avfall og leveres separat (eventuelt sammen med klorparafin-vinduer).
  • Vinduer produsert før 1965 og etter 2005 bør sorteres, registreres og leveres separat som egen fraksjon. Mindre mengder kan av kunde kastes som grovavfall til sortering, men noter at dette gir negativ påvirkning på sorteringsgrad.

Krav til levering av vinduer:

Vinduer kan hentes etter avtale, fortrinnsvis på pall, eventuelt container (ved større mengder)

For vinduer som skal stables på pall: stables karm mot karm, eller glass mot glass. Vinduene stables etter høyde, og stropper som er i kontakt med glass skal polstres. Vinduer på pall festes med skruer og planker.

 

Stablet vindu

Rullegardiner og lignende skal fjernes fra karm og vinduer før levering.

Vinduskarmen/-rammen behøver ikke tas av da den kan inneholde PCB/klorparafiner. Unngå hudkontakt med PCB. Utvendig og innvendige foringer skal tas av.

Eksempel på merking:

Bilde merking isolerglass vindu med PCBVindu merking

 

Eksempler på hva som ikke er Vinduer: